Apie

Meninio ir mokslinio tyrimo projektas “Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje”

Informacijos perteklius – kultūroje, edukacijoje, viešojoje komunikacijoje – gali būti įvardintas kaip kritinė šių dienų problema. Šiame tyrimų projekte klausiama, KAIP KŪRYBIŠKAI SUSITVARKYTI SU DUOMENŲ SRAUTAIS, – tiek apčiuopiamais bei viešais, tiek individualiais minties bei vaizduotės produktais? Kaip juos organizuoti, archyvuoti, susieti, išreikšti, komunikuoti ir pritaikyti, kad jie būtų maksimaliai naudingi įvairiems visuomenės sektoriams ir veikloms? Kaip komunikuoti ir populiarinti kultūrą bei mokslą visuomenėje, kuri nebeturi laiko tekstams ir paskaitoms? Ir kaip priartinti edukaciją prie šiuolaikinio mokinio, kurio smegenys veikia interneto naršyklės principu ir atsisako priimti linijiniu būdu perduodamą informaciją?

Inovatyvios meninės vaizduotės ir raiškos formos gali būti pritaikomos šioms problemoms spręsti: tai VAIZDUOTĖS IR IDĖJŲ ŽEMĖLAPIAI, kitaip tariant, materializuotas mąstymas. Naujos meninių praktikų įkvėptos vizualizavimo formos leidžia greitai, vienoje plotmėje išskleisti keliasluoksnius saitus ir įvairių pusių argumentus, susieti iš pažiūros tolimas idėjas, atrasti nenumatytus ryšius, pristatyti įvairių medijų informaciją (tekstinę, vaizdinę, grafinę, tinklinę). Toks komunikavimas pakeičia keliasdešimties puslapių tekstų sklaidymą, efektyviau perduoda turinį ir padeda įtikinti auditoriją.

Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai gali būti ir kūrybiška, mąstymą išlaisvinanti ir uždeganti EDUKACIJOS FORMA. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, kurie pasaulio dėsnių ir sąsajų dar nėra pasiruošę konceptualizuoti kalba, įvairūs vizualizavimo būdai, arba materialusis mąstymas, yra artimesnis ir lengviau įvaldomas. Vyresniems mokiniams žemėlapiavimas gali būti patraukli kūrybiško mokymosi priemonė, padedanti suvaldyti baigiamosiose klasėse užgriūvančius informacijos srautus. Ji gali būti taikoma ir oficialioje edukacijoje (bendrojo lavinimo mokyklose, kultūros įstaigų edukacijos užsiėmimuose, ir pan.), ir asmeninėje mokymosi erdvėje. Žemėlapiavimas tinka šiandienos mokiniui, nes jis artimas „tinkliniam“ mąstymui: čia gali būti greitai atveriamos sąsajos tarp pačios skirtingiausios informacijos, peršokama nuo vienos minties prie kitos, derinamos skirtingos medijos.

Projekto vadovas ir tyrėjas doc. dr. Vytautas Michelkevičius

Tyrėjai: dr. Tomas S. Butkus,  meno doktorantas Vitalij Červiakov, prof. dr. Aldis Gedutis, dr. Lina Michelkevičė, menininkas Nikolaus Gansterer (AT) ir kiti

Projektą vykdo Vilniaus dailės akademija

Remia Lietuvos kultūros taryba,  LR kultūros ministerija, LTMKS, VšĮ MENE ir kt.

Leave a Reply